سامانه فروش صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم

پایان مهلت پذیره نویسی

مهلت قانونی پذیره نویسی به پایان رسیده است.
در صورتی که قبلا اقدام به پذیره نویسی کرده اید، منتظر اطلاعیه های رسمی باشید.